Kirjoituksiani

 

Valtuustopuheeni Matinkylän tallin tontin käytöstä sekä Hyvinvoiva Espoo -ohjelman puolivälitarkastelusta
Tontille tulisi ensisijaisesti löytää talliyrittäjä / Hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan toimivat rakenteet ja strateginen ote

Valtuustokysymys tilatehokkuudesta
Tilojen suunnittelun tulee lähteä pedagogisista tarpeista

Valtuustopuheeni S2-opetuksen resursseja käsittelevästä valtuustoaloitteesta
S2-opetuksen resurssit ovat tärkeä asia, mutta kyse on isommasta kokonaisuudesta

Valtuustopuheeni vuoden 2022 arviointikertomuksesta
Toimivien ja oikea-aikaisten mielenterveyspalveluiden ohella tarvitsemme mielenterveyttä edistäviä kasvuympäristöjä

Valtuustopuheeni neuvolapalveluiden toimivuudesta
Henkilöstön pysyvyys erittäin tärkeää

Valtuustopuheeni kotouttamisohjelmasta
Vieraskielisten lasten ja nuorten oppimistulosten parantaminen on keskeinen tavoite, myös vanhemmille saatava riittävä kielitaito, maahanmuuttajataustaisten ihmisten merkitys julkisten palveluiden toteuttamisessa on merkittävä

Valtuustopuheeni Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman päivityksestä
Kuntalaisille erityisen tärkeitä ovat yleensä laadukas opetus, varhaiskasvatus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteestani koskien peruskallion tarpeetonta räjäyttämistä
Merkittävien rakennusten ohella myös kaupunkikuvallisesti merkittäviä luontokohteita on osattava tunnistaa

Valtuustopuheeni lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta
Erityisluokkia on kerta kaikkiaan oltava riittävästi

Valtuustopuheeni valtuustokysymykseeni psykologien rekrytointi- ja sitouttamiskäytännöistä
Edelleen on kehitettävä rekrytointia ja sitoutumista edistäviä keinoja

Valtuustopuheeni Espoonlahden terveysasemapalveluista sekä kaupungin tekemästä järjestöyhteistyöstä
Terveydenhuollon saatavuus ja järjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ on turvattava

Valtuustopuheeni Espoo-tarinasta eli kaupungin strategiasta
Opetukseen, varhaiskasvatukseen ja mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja lähiöiden elinvoimaisuuteen on erityisesti panostettava

Valtuustopuheeni murrosikäisten vanhempien tukemisesta
Perheneuvolan on hyvä olla myös teini-ikäisten perheiden saatavilla

Valtuustopuheeni vuoden 2021 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta
Hyvinvointiin ja opetukseen kohdistuvat säästöt ovat äärimmäisen haitallisia

Valtuustopuheeni tilinpäätöksestä sekä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksesta sekä laajennuksesta
Kakkosluokkalaisten iltapäivätoiminta tulee turvata ja kunnollinen ulkoallasalue kannattaisi rakentaa myös Espoonlahteen

Valtuustopuheeni kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
Valmiudet oppimiseen ovat tärkeitä, mutta lasten on saatava olla pieniä lapsia mahdollisimman kauan

Valtuustopuheeni uudesta päiväkodista Espoonlahteen
Päiväkodin tulee löytyä läheltä kotia

Valtuustopuheeni Espoon 2021 talousarvioesityksestä
Koronaepidemian vaikutuksia lapsiin ja nuoriin torjuttava oppilashuoltoa ja opetusta resursoimalla

Lähikoulupilotista, varhaiskasvatuksen palvelusetelistä sekä talousarviosta
Kaikkien lasten saatava riittävästi tukea, julkisen päiväkotiverkon oltava tiheä ja perusopetusta tulisi resursoida enemmän

Valtuustopuheeni vuoden toisesta osavuosikatsauksesta sekä Taiteen talosta Espoonlahteen
Hoitovelkaa kannattaa purkaa palvelusetelillä ja jokaisessa aluekeskuksessa tulisi olla jokin kulttuuritila

Valtuustopuheeni vuoden 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta
Tasapainottamistoimet eivät saa iskeä valmiiksi heikossa asemassa oleviin

Politiikan vuosikertomus 2019
Politiikan vuosikertomus 2019

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin
Hyvä lukutaito on niin äärimmäisen tärkeä asia, että sitä on mahdoton tarpeeksi korostaa

Valtuustopuheeni psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä kouluissa

Psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä yms lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista

Valtuustopuheeni Espoon päiväkotien työolosuhteita käsittelevästä valtuustokysymyksestä

Päiväkotien työolosuhteista

Valtuustopuheeni vammaistietoisuuden lisäämisestä

Vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisissa päiväkodeissa ja kouluissa

Valtuustopuheeni ikäihmisten köyhyysohjelman laatimisesta

Ikäihmisten köyhyyden torjumisesta

Valtuustopuheeni talouskehyksestä 2020

Valtuustopuheeni talouskehyksestä

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

Valtuustopuheeni toimenpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Valtuustopuheeni toimenpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Valtuustopuheeni vanhustenhuollon valvonnasta

Valtuustopuheeni vanhustenhuollon valvonnasta

Valtuustopuheeni seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa

Valtuustopuheeni seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa

Valtuustopuheeni Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta

Valtuustopuheeni Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta

Valtuustopuhe silpomisen vastaisesta valtuustoaloittesta

Puheeni tyttöjen sukupuolielinten silpomisen ehkäisemiseen liittyvästä valtuustoaloitteesta

Valtuustopuheeni köyhyyden torjunnasta

Tiivistelmä köyhyyden torjumista käsittelevästä valtuustopuheestani

Blogikirjoitus vanhuspalveluiden valvonnasta

Vanhusten hoiva- ja asumispalveluiden laadusta

Valtuustopuheeni opetuksen resursoinnista

Valtuustopuheeni opetuksen resursoinnista

Valtuustopuheeni mielenterveyspalveluista

Valtuustopuheeni mielenterveyspalveluista

Kuntapolitiikan vuosi 2017

Mitä sain politiikassa aikaan vuonna 2017?

Valtuustopuheeni lastensuojelun tarpeen ehkäisemisestä

Valtuustopuheeni lastensuojelun tarpeen ehkäisemisestä

Valtuustopuheeni Kivenlahden kirjastosta

Kivenlahden kirjaston tulevaisuudesta

Muutamia nostoja Espoo-tarinasta eli Espoon strategiasta

Pidempi versio valtuustopuheestani

Valtuustopuhe kaupungin osavuosikatsauksesta

Ongelmat peruspalveluissa heijastuvat kalliimpiin erityispalveluihin

Asuinalueiden välisen eriarvoisuuden torjumisesta

Asuinalueiden välistä eriarvoistumista torjutaan myös muilla keinoin kuin vain asuntopolitiikalla

Rantaraitista, lähiöistä ja eriarvoisuuden torjumisesta

Valtuustopuheeni Espoon turvallisuusohjelmasta

Valtuusto hyväksyi toivomukseni itsemurhien ehkäisytyöstä

Vappupuheeni Kivenlahti – Stensvik ry:n vappujuhlassa 1.5.2017

Vappupuhe

Kokousraportti sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Sote-uudistuksesta, asiakasmaksuista ja perhehoidon palkkioista

Nuorten palveluiden kehittämisestä

Valtuustopuheeni Nuorten elinvoimaisuus -ohjelmasta

Palveluiden turvaamisesta tulevaisuudessa

Korkea työllisyysaste ja ekologisesti kestävä talouskasvu turvaavat hyvinvoinnin

Tulevaisuuden haasteista Espoossa

Neljä lähitulevaisuuden haastetta

Vammaispalveluista

Valtuustopuheeni vammaispalveluiden määrärahoista 

Vammaisten lasten koulukuljetuksista, vanhusten kotihoidosta ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista

Valtuustopuheeni esteettömyysohjelmasta

Vammaispalveluiden asiakasmaksuista

Niittymaan vaikeavammaisten asumisyksikkö kunnan omaksi toiminnaksi

Kilon osaamiskeskus ja vaikeavammaisten lasten kuntoutus

Kilon osaamiskeskuksen yhteisöllinen kuntoutus jatkuu

Nuorten syrjäytymisestä

Seminaariterveiset – Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Syrjäytymistä pitää ehkäistä, muttei pelosta syrjäytyneitä kohtaan

Terveydenhuollosta

Valtuustopuheeni Espoon lausunnosta luonnokseksi sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännöksi

Paperittomien terveydenhuollosta

Puolarmetsän terveysaseman ulkoistamisesta

Espoon terveyskeskusmaksuista

Espoon lääkäritilanteesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveysasemapalveluiden iltakoulu

Terveyskeskusten lääkärivajeeseen puututtava nyt

Lasten mielenterveyspalveluista

Traumaosaamista on lisättävä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa

Ajatuksia lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista

Vanhusten palveluista

Hyvästä vanhuudesta

Valtuustopuheeni vanhustenhoidosta

Talousarviosta, vanhusten palveluista ja päätöksenteosta

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten ulkoilusta

Epäonnistumisen pelon kulttuurista

Uskalla epäonnistua, uskalla heittäytyä

Ostoskeskusten kehittämisestä

Ostarinostalgiaa

Työstä ja työttömyydestä

Vakinaisia työsuhteita kannattaa puolustaa

Työttömyys ei usein ole oma valinta

Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja kestävyysvajeesta

Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja kestävyysvajeesta

Valtiota ei voi johtaa kuten yritystä

Valtio ei ole yritys

Pohdintaa HS:n kolumnista nimeltä ”Jokainen on vastuussa omasta onnellisuudestaan”

No man is an island

Opintotuen kehittämisestä

Vanhemmuuden kustannusten jakamisesta

Nainen on luultua pienempi riski

Kaivoslupien myöntämisestä

Räjäytetään Lappi

Barack Obaman toisen kauden haasteista (kirjoitus on espanjaksi)

Estados Unidos segun Obama

Saattohoidosta

Espoo tarvitsee oman saattohoitoyksikön

Yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta

Ajatuksia Amerikasta

Ennaltaehkäisevän työn merkityksestä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Autetaan ajoissa

Ehkäisevän perhetyön ja lastensuojelun määrärahat turvattava

Julkisten rakennusten kosteusvaurioista

Peruskorjaukset ja kosteusvaurioremontit ensin

Tasa-arvonäkemyksistäni

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

Kansalaisjärjestötoiminnasta ja sosiaali- ja terveysalan järjestöistä

Randilainen maailmankäsitys ei toteudu kansalaisjärjestötoiminnassa