På svenska

 

 

Jag är medlem i fullmäktige i Esbo, välkommen till min hemsida!

Jag arbetar som ledare inom organisationssektorn, speciellt med frågor kring kamratstöd och frivilligverksamheten. Tidigare har jag arbetat bland annat som projektledare på Föreningen för Mental Hälsa i Finland, som socialpolitisk sekreterare på Tekniska Högskolans Studentkår och som vikarierande lärare i Esbo. Jag har utbildat mig till filosofie magister och studerat bland annat inhemsk litteratur och socialpsykologi. Jag har även tagit kurser i mental hälsa och krisarbete.

Jag vill arbeta för att främja ett Esbo som tar hand om sina egna. Ett Esbo där man får hjälp i tid och som ingriper för att minska hälsoskillnader och bostadsområdenas segregation. I mitt Esbo får naturen inte hamna på andra plats när staden växer, utan det ska finnas tillräckligt med grönområden.

Staden ska satsa på rådgivningstjänsterna, skolhälsovården, tjänster för familjer (bl.a. hemhjälp, familjerådgivning), bevara daghem, skolor och hälsovårdscentraler som närtjänster och erbjuda tillräckligt med stöd till äldre som bor hemma. Genom att förebygga problem minskar man kostnaderna i framtiden. En bra stad låter inte sina äldre bli liggande på sjukhusets bäddavdelningar, utan ser till att det finns tillräckligt med serviceboende. I en bra stad behöver invånarna inte vända sig till den privata hälsovården och handikappade behöver inte fungera som arbetsgivare mot sin vilja. I en bra stad får familjerna hjälp i kriser.

Jag tror att framtidens största utmaningar på kommunnivå kommer att vara situationen inom den allmänna hälsovården, förverkligandet av service för äldre, förebyggandet av utslagning av unga och bostadsområdenas segregation, integration av invandrarna (höjning av sysselsättningsgraden) samt kommunernas ekonomiska situation när försörjningskvoten försvagas. Jag vill vara med och finna lösningar på dessa frågor